EĞİTİM MODELİMİZ

Çam Koleji olarak Eğitim Modelimizde şu noktalar temel alınmaktadır:

Okuma – anlama – okuduğunu hayata geçirme

Matematiği günlük yaşamın içinde kullanma

Fen ve teknoloji dalında uygulamalarla kazanım sağlama

Düşünerek ve sorgulayarak çözüme varma

Sosyal hayatta iletişim kurabilme becerilerini geliştirme

Özsaygısını geliştirme ve insiyatif kullanabilme becerileri edinme

Medya okuryazarlığı yapabilme

Üretken ve uygulayıcı olma

İnsani değerlere sahip çıkma

null

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MODELİ

5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda Sınıf Öğretmenliği Modeli uygulanmaktadır. Öğrencinin dersine giren bir branş öğretmeni aynı zamanda öğrencinin danışman öğretmeni olmaktadır.

 • Öğrenciyi ve veliyi tanımaktadır.
 • Öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin tespit edilmesini sağlamaktadır.
 • Öğrenci motivasyonunu sürekli desteklemektedir.
 • Veli ile iletişim halindedir.
 • Öğrencilerin kişisel planlama ve değerlendirmesine yol gösterici olmaktadır.
 • Öğrenci hakkında veliye doğru bilgi aktarılmasını sağlamaktadır.
 • Diğer branş öğretmenleri ile öğrenci hakkında bilgi paylaşımı yapmaktadır.
 • Öğrencinin sınav değerlendirmesini yapma, eksiklerini tespit etmede yardımcı olmaktadır, çözüm yolları göstermektedir.
 • Öğrencinin devam-devamsızlık durumunu takip etmektedir.
 • Rehberlik servisiyle öğrencinin durumunu değerlendirmektedir.
null

YABANCI DİL EĞİTİMİ


Her öğrencinin farklı öğrenme stili, kendine özgü öğrenme profili olduğunun ve her birinin farklı hızda ilerlediğinin farkına vararak çalışmalarını sürdürür. Konu bazlı, iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma tekniklerine dayalı; öğrencilerimizin bireysel, ikili ve grup olarak çalışıp öğrendikleri bir çalışma programımız bulunmaktadır.

Dil öğreniminde disiplinler arası olan bu yaklaşım, öğrencilerin farklı disiplinler arasında seviyesi artan ve çeşitlendirilen hedef dile maruz kalmasıyla daha fazla yetkinlik kazanmalarını sağlar. Yabancı dil eğitimi öğrencilerimizin aktif araştırmacılar ve hayat boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Dil programımız ile sağlanan imkânlar, öğrencilerimizi her geçen gün değişen küresel yaşama ayak uydurmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatır.

Yabancı dili öğrenmenin amacı farklı kültürlerde olan insanları anlamak ve tanıyabilmektir. Burada akıllara ‘’yabancı dil neden önemlidir?‘’ sorusu gelmektedir. Yabancı dillerin önemi, okul hayatından tutun da iş hayatına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Yabancı dil öğrenmek, başka insanları daha rahat anlayabilmeyi sağlar. Farklı kültürler tanıyarak ufkunuzu genişletebilirsiniz. Öğrendiğiniz dilin teknolojik ve kültürel gelişmelerini yakından takip edebilirsiniz. İş hayatında daha başarılı olabilir, rakiplerinizden bir adım önde olabilirsiniz. İşinizle ilgili yaşanan tüm gelişmeleri, yurt dışından takip edebilir, marka değerinizi arttırabilirsiniz. Yabancı ülkelerde eğitim alarak, eğitim seviyenizi yükseltebilirsiniz.

Çam Koleji öğretmenleri, bu bilgileri baz alarak öğrencilerine merak uyandıran ve zengin içerikli bir müfredat sunmaktadır. Okulumuzda İngilizce dersleri anaokulundan başlayarak 8. sınıfa kadar devamlılığını sürdürmektedir.

Çam Koleji İngilizce Bölümü öğrencilerine;

 • Dört dil becerisini (okuma – yazma – dinlediğini anlama – konuşma) eşit derecede kazandırmayı,
 • Anadolu Liseleri ve Yabancı Liselerde hazırlık sınavı başarısını,
 • CAMBRIDGE ESOL sınavlarında başarılı olmayı,
 • Uluslararası sınavlarda ve proje yarışmalarında başarı kazanmayı,
 • LGS’ de yabancı dil başarısını en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir.

null

REHBERLİK BİRİMİ

Okul rehberlik birimimizin çalışma alanları:

 • Kişisel Rehberlik

 • Eğitsel Rehberlik

 • Mesleki Rehberlik

Bu doğrultuda amaçlarımız öğrencilerimizin;

 • Kendi yetenek ve ilgilerini keşfetmesini sağlayarak meslekleri tanımasına yardımcı olup meslek seçimine hazırlamak.
 • LGS danışmanlığı ve sınav sonrası tercih çalışmaları gerçekleştirerek hedefledikleri okullara yerleşmelerine yardımcı olmak.
 • Doğru iletişim kurup sağlıklı ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olmak, kendisini doğru ifade etmesini sağlamak.
 • İçinde bulunduğu durumlarda farklı bakış açılarına sahip bireylerle iletişim kurarak empati duygusunu geliştirmesini sağlamak.
 • Öğrencilerin kişisel planlama ve değerlendirmesine yol gösterici olmaktadır.
 • Kendini organize edebilmesini, zamanını iyi yöneterek sorumluluklarını fark ettirip yerine getirebilmesine yardımcı olmak.
 • Kendini gerçekleştirmesi doğrultusunda mutlu, sağlıklı, uyumlu, üretken bireyler olmalarına yardımcı olmak.

Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek, ergenlik dönemi özellikleri, iletişim, stres yönetimi gibi konularda velilerimizle iş birliği içerisinde hedeflerimizi gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız.

null

SOSYAL TAKİP PROGRAMI

Öğrencilerin okul öncesinden 8. Sınıfı sonuna kadar spor, sanat, genel yetenek, eğilimlerini takip eden programdır. Bu programla öğrencilerin yeteneklerini geliştiriyor, keşfediyor ve arşivliyoruz Daha sonra öğrencilerimizin öne çıkan becerilerini online olarak paylaşıyoruz.

Sosyal takip ile öğrencinin;

 • Okul bilgileri,
 • Sosyal etkinlikleri,
 • Katıldığı turnuvalar, yarışmalar, organizasyonlar, geziler – kamplar,
 • Katılım belgeleri,
 • Kazandığı ödüller

arşivlenmektedir.