Çam Anaokulları | Kartal Anaokulu

Yaş Grupları

3 Yaş Grubu

Çam Anaokulları Kartal Anaokulu olarak çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal, duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin üst seviyeye ulaşması, öz bakım becerilerini kazanmaları temel amacımızdır. Tüm bu gelişim alanlarında pasif ve hareketli etkinlikler, etkinlik çeşitleri (Türkçe, matematik, oyun vb.) çalışma şekilleri (büyük grup, küçük grup, bireysel), etkinlik uygulandığı yer (iç ve dış mekanlar) ve etkinliklere ayrılan sürenin ayarlanması önceliğimizdir. Oyun temelli programımızda çocukların keşfederek öğrenmelerini hedeflemekteyiz. 

4 Yaş Grubu

Çam Koleji Kartal Anaokulu Kampüsü’nde 4 yaş dönemi çocuklarımızın öğrenmeye ve keşfetmeye en açık olduğu zaman dilimidir. Çocukların akademik gelişimini takip ederken, büyük kas – küçük kas, sosyal – duygusal, bilişsel, dil gelişimi ve özbakım becerilerini destekleyen çalışmalarda bulunuyoruz. Çam Koleji Yakacık Anaokulu Kampüsü olarak eğitim sistemimiz çocuklarımızı okul ve hayata hazırlamayı, yaratıcı düşünme ve problem çözmeyi geliştirmeyi, bilginin uygulanması ve aktarılmasını öğretmeyi, liderliği ve kişisel gelişimi teşvik etmeyi ve ömür boyu öğrenme sevgisini teşvik etmeyi hedefler.

5 Yaş Grubu

Çocuklarımızın var olan yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparken, tüm gelişim alanlarını birebir desteklemekte, duygusal anlamda da büyümelerine katkıda bulunmaktayız. Kendi akranlarıyla sosyalleşme, bir şeyleri paylaşma ve iletişime geçebilme becerilerini geliştirebilmelerini desteklerken, yine onları hayata hazırlayan programlarla süreci yürütmekteyiz ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için öğretmen desteğine önem vermekteyiz. İşte tam da bu noktada hayata adaptasyon konusunda çocuğun bakışını geliştirmesi için “Okul Öncesi” anasınıfı, “ilkokul” için harika bir fırsat olacaktır.

Temel Etkinlikler

Çam Koleji Kartal Anaokulu Kampüsü öğrencileri, deneyimli öğretmenlerin ellerinde geleceğe emin adımlarla yürüyorlar. 

Türkçe Dil Etkinliği

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Erken okuryazarlık becerileri çocuğun gelecekteki okuma ve yazma süreci ve okul başarısı için çok önemlidir.

Hikaye Saati

Çocuğu hikayeye hazırlamak gerekli olup hikayede geçen kavramların, anlamların açıklanması hikaye esnasında çocuğun hikayeyi daha kolay anlamasına yardımcı olacaktır. Hikaye öncesinde yapılan etkinlikler ise; sohbet, parmak oyunu, şiir, tekerleme-bilmece gibi etkinliklerdir.

Matematik

Bilimsel bir araştırma alt yapısına dayalı olan matematik öğretim programımız her yaş grubundaki çocuklarımızın matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman eğitimcilerin koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Program çerçevesinde çocukların gelişim düzeylerine ve pedagojik gereksinimlerine uygun olan matematik kavramlarını anlamlandırmaları hedeflenmiştir. Okul öncesi dönem matematik etkinliklerimiz oyun temelli bir yapıda olup çocuklarımızın somut deneyimler aracılığıyla matematiksel muhakeme ve iletişim becerilerini kullanmalarına fırsat vermektedir. Düzenli mesleki eğitim alan öğretmenlerimiz çocuklarımızın bilişsel gelişimlerini destekleyen matematik programımızı diğer alanlarla ilişkilendirerek yürütmektedir. Çocukların okula ve hayata hazırlıklarını üst düzeyde tutmayı amaçlayan kurumumuz nitelikli bir okul öncesi matematik öğretimi verme konusunda bilimsel ve yenilikçi olma misyonunu sürdürmeye devam etmektedir.

Kitap Çalışması

Kitap çalışması çocuğun duygusal ve psikolojik gelişimine yardımcı olur. Çocuğun empatik düşünebilme becerisine, hayal gücüne ve yaratıcı bir birey olmasına katkı sağlar.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Çocukların çevrelerindeki nesne ve olay çeşitliliğini araştırmalarını ve keşfetmelerini sağlamayı, problem çözme becerilerini aktif olarak kullanmalarını desteklemeyi, yaratıcı düşüncenin gelişimine katkıda bulunmayı, çok boyutlu düşünme yeteneklerinin gelişimini desteklemeyi, ana bir sentez yapma becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı ayrıca çok yönlü (beden-zihin-duygu-sosyal öz bakım) gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Çocukların meraklarının, ilgilerinin ve öğrenme isteklerinin desteklenmesi sonuç ilişkisi kurarak olay ve olguları tam olarak kavramalarını sağlar.

Dikkat Çalışmaları

Okul öncesi dikkat geliştirme çalışmalarında çocukların öğrenme sistemini aktif bir şekilde çalıştırıp öğrenme yetisini geliştirerek ders başarısını artırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte dinlenme becerisi artar, işitsel algıda kuvvetlenmeye ve esnek düşünebilmeye yardımcı olur. Ayrıca kendine güveni, özellikle de akademik özgüveni arttırır.

Oyun Etkinliği Zamanı

Okul öncesi dönemde oyun, çocuğun beden ve psikomotor gelişimi, sosyal ve duygusal gelişimi, zihin ve dil gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuklar oyun oynarken her türlü devinimi doğallık içinde yaparlar.

Sanat Etkinlikleri

Okul öncesi eğitim kuramlarında yer alan sanat etkinlikleri; yoğurma maddeleriyle çalışma, boya çalışmaları, kâğıt işleri ve kolaj çalışmalarını kapsar. Sanat etkinliklerinin çocukların gelişimine olan yararları şunlardır, Kendini ifade etme, seçim yapma, karar verme yeteneklerini geliştirir.

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar çocuklarda gelişmiş akademik performansa, kültürel farkındalığa, yenilikçiliğe, görsel öğrenmeye, karar verme becerisine, dil gelişimine, motor becerilerine katkı sağlamaktadır.

yakacık-anaokulu-cam-anaokullari

Yabancı Dil

Çam Anaokulları olarak yabancı dil programı temel yapılanması gereği yabancı dil ediniminin en önemli olduğu periyodun, erken çocukluk dönemi olduğunu düşünmekteyiz. Öncelikle İngilizcenin bir ders değil, bir yaşam tarzı olduğu fikrini benimseyerek, çocuklarımızın dili sevmesini ve her alanda yaşayarak öğrenmesini sağlamaktayız. Yabancı dil eğitiminde çocuklarımızın İngilizceyi sevmeleri, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek ve merak uyandırmak temel hedeflerimizdir. Bu amaçla, ders içindeki etkinliklerimizde çocuklarımız için İngilizceyi en etkili ve en kalıcı olarak öğrenmelerine yardımcı olan eğitim – öğretim yöntem ve tekniklerini özenle seçmekteyiz.

Dilin her alanda yaşatılıp kullanılması fikrinden yola çıkarak, deneysel, bilişsel, uygulamalı eğitim-öğretim tekniklerini yabancı dil derslerimizde uygulamaktayız. Yabancı dili öğretirken, zengin görsel-işitsel araçlarımızla, günümüz teknolojisine en yakın sistemleri eğitim programlarımıza dahil etmekteyiz. Gerek dijital kaynaklarımız, gerek sınıf içi materyallerimizle birlikte, eğlenirken ve oynarken İngilizce öğrenebilecekleri gerekli uygulamalarımız bulunmaktadır. Basit ve günlük hayata dair konuşma kalıplarının yanı sıra renk, şekil, sayı ve zıt kavramlar başta olmak üzere birçok konudan oluşan temalarda çocuklarımızın farklı konularda fikir edinmeleri ve anlatabilmeleri amaçlanmaktadır.

Çocuklarımızı İngilizce dersine hazırlamak ve onları kolayca derse adapte etmek amacıyla giriş etkinlikleri her gün bir rutin olarak gerçekleştirilir. İngilizce derslerimizin ikinci aşamasında ise çocuklarımızın aktif olarak katıldıkları İngilizce etkinlikler yer almaktadır.

Uygulamalı Dersler

Çam Koleji Kartal Anaokulu Kampüsü öğrencileri spor, dans, drama gibi farklı branşlarda eğitim alarak yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalıyorlar.

Dans

Güncellenecektir.

Beden Eğitimi ve Oyun

Güncellenecektir.

Müzik

Güncellenecektir.

Drama

Güncellenecektir.

Robotik

Güncellenecektir.

Eğitim Kadromuz

Sınıf Öğretmenleri

Yasemin Yıldırım

Branş Öğretmenleri

Emel Erol
Firuze Güzel Meriç

Detaylı Bilgi İçin İletişime Geç

Ulaşım

İletişim